* ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  Orchistem, Lingostem, Citrustem *

” Thailand Exclusive distributor “